Starostlivosť o hodinky

- o každé hodinky je potrebné sa pravidelne starať, aby správne fungovali. Zvyčajne starostlivosť o hodinky závisí od modelu hodiniek, klímy a osobitej starostlivosti majiteľa hodiniek.

Magnetické pole: vyhnite sa uloženiu Vašich hodiniek na miesta v blízkosti reproduktorov a chladničiek, kde je možný výskyt silného magnetického poľa.

Kúpanie s hodinkami: pred kúpaním je vždy potrebné skontrolovať, či sú hodinky vodotesné, resp. do akej hlbokej vody je možné hodinky ponoriť.

Nárazy a otrasy: vyhnite sa akýmkoľvek prudším nárazom a otrasom.

Korunky: dbajte na to, aby v žiadnom prípade nevnikla voda cez korunku do mechanizmu hodiniek.

Čistenie: na kovové náramky a vodeodolné hodinky použite zubnú kefku s mydlovou vodou a jemnú handričku na dosušenie. Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadla, žiadne agresívne chemikálie, krémy a čistidlá.

Chemické produkty: chráňte hodinky pred priamym kontaktom s rozpúšťadlom, saponátmi, parfémami, kozmetickými prípravkami a to z dôvodu, že môžu poškodiť náramok, tesnenie, alebo schránku hodiniek.

Teploty: chráňte hodinky pred extrémnymi teplotami, nad 60°C, pod 0°C, alebo pred extrémnymi teplotnými výkyvmi.

Upozornenie: nevystavujte hodinky priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili vyblednutiu farieb, chráňte hodinky pred kontaktom s mazľavými látkami, hodinky s koženým náramkom chráňte pred kontaktom s vodou a vlhkým prostredím, aby ste predišli zdeformovaniu a sfarbeniu náramku, životnosť koženého náramku je limitovaná, preto je po určitej dobe potrebné ho z estetického hľadiska vymeniť.

- Kontrola odolnosti voči vode by mala prebiehať raz ročne, alebo po každom otvorení púzdra (oprava, resp. výmena batérie)

- Hodinky, ktoré sú vodeodolné, nesmieme dávať do vody horúcej - mohli by sa zdeformovať tesniace krúžky a prestať tesniť. Taktiež nesmieme vystaviť hodinky extrémnym + - teplotám.
- Ak už máte nejakým spôsobom hodinky pod vodou, nemanipulujte s korunkou, alebo nastavovacími časťami, ak ich nemáte oddelené od hodiniek kvalitnou membránou.

- Nečistite hodinky chemikáliami, taktiež ich nepoužívajte pri chemických výparoch (parfumy, alkohol, rôzne spreje, benzín a pod.) - chemikálie môžu spôsobiť koróziu tesnenia. Aj slaná voda nemá celkom rada tesnenia a časom ich dokáže poškodiť.

- Je potrebné uchrániť hodinky pred vplyvom magnetického poľa.

- Hodinky pravidelne čistiť jemnou handričkou.